Příprava náboru dětí a mládeže od 8 let

V současné době připravujeme nábor dětí a mládeže od 8 let